sinirlənmə

sinirlənmə
«Sinirlənmək»dən f. is.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • sinirlənmək — bax əsəbiləşmək. <Reyhan:> Möhsün, sakit ol, axır həkim sənə deyib ki, sinirlənmək olmaz. Ç.. <Knyaz:> Heç sinirlənmə, yoruldun, enəlim; Musiqi dinləyərək əylənəlim. H. C …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • sinir — bax əsəb. <Solmaz:> Bütün sinirlərim kaman teli kimi inləyir. C. C.. <Xəlil> xırda otağında bir iki dəfə ötəyəbəriyə gedib, sinirlərini yatırmaq üçün yazı masasına oturdu. Ç …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • üqd(ə) — ə. 1) düyün; 2) m. həlli çətin məsələ, düyünə düşmüş iş; 3) m. insanın çox arzu edib nail ola bilmədiyi və qəlbində nisgil kimi qalan arzu; 4) sinirlərin toplanıb yumru olmasından yaranan düyün. Üqdi irtibat əlaqə bağı …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • ağrı — is. 1. Duyğu sinirlərinin qıcıqlanması nəticəsində bədənin hər hansı bir yerində hiss edilən əziyyət, əzab; sancı, sızı; acı. Diş ağrısı. Baş ağrısı. – Birdən Sabir doğruldu, bədənində şiddətli bir ağrı hiss edərək üz gözünü turşutdu. M. Hüs..… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • asqırıq — is. Burun sinirlərinin birdənbirə qıcıqlanması nəticəsində qeyri iradi olaraq öskürməyə bənzər səs çıxarmaqla, burun və ağızdan selik püskürmə …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • asqırmaq — f. Burun sinirlərinin birdənbirə qıcıqlanması nəticəsində qeyri iradi olaraq öskürməyə bənzər səs çıxarmaqla burun və ağızdan selik püskürmək; səbir gətirmək. Zökəm olanda adam çox asqırır. Qripli adam asqırarkən ağzını dəsmalla tutmalıdır. –… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bərkimək — f. 1. Bərk hala gəlmək, sərtləşmək, qatılaşmaq, möhkəmləşmək. Sümüyü bərkimək. // Qurumaq. Palçıq bərkiyibdir. 2. məc. Cismən və ruhən möhkəmləşmək, sağlamlaşmaq, qüvvətlənmək. Canı bərkimək. İdman nəticəsində orqanizm bərkiyir. Mübarizədə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • çiçəklənmək — f. 1. Çiçək açmaq, gül açmaq, çiçəkləmək. Çiçəklənib bar verir sulananda bağ bağat; Su ilə boz səhrada canlanıb qalxır həyat. N. R.. Bahar çağı Qubada; Çiçəklənir ağaclar. M. S.. 2. məc. İnkişaf etmək, tərəqqi etmək, çiçəkləmək. // məc.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dinamik — sif. <yun.> 1. Dinamikaya aid olan; hərəkətlə, gücün təsiri ilə əlaqədar olan. Dinamik buxarlanma. Dinamik üsul. Dinamik müvazinət. 2. Hərəkəti, təsiri, daxili qüvvəsi çox olan, daim hərəkətdə olan. Dinamik surət. Aktyorun dinamik oyunu. –… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • haram — sif. <ər.> 1. İslam dininin ehkamlarına görə yeyilməsinə, işlədilməsinə icazə verilməyən (halal əksi). Haram mal bərəkət tutmaz. (Ata. sözü). <Yaşlı kişi:> Mən tamamilə mövhumatçı bir gəncdim, din və şəriətin haram bildiyi heç bir iş… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”